Të nderuar vizitorë,

Prej datës 1 Mars 2014, faqja zyrtare e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Londër do të jetë e vizitueshme në linkun e mëposhtëm:

www.ambasadat.gov.al/united-kingdom

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!

Dear visitors,

Starting from 1 March 2014, the official page of the Embassy of the Republic of Albania in London will be as follows:

www.ambasadat.gov.al/united-kingdom

Thank you for your understanding!