1 2 3 4 5

Ambasador Mal Berisha

Mal Berisha

Për të kontaktuar Ambasadën shqiptare
vetëm për raste emergjente ju lutem telefononi në:
07518662630
(17.00-09:00 dhe gjatë vikendeve)